Hulp gevraagd bij inventarisatie wateroverlast (15-07-2016)

Wateroverlast

Gemeente Schinnen is bezig wateroverlastknelpunten in kaart te brengen. Daarvoor vraagt wethouder Quadvlieg uw hulp!

“Als wethouder water en riolen hield ik mijn hart vast tijdens de zware en langdurige buien die vorige maand vielen. Binnen de gemeente Schinnen kregen we 150-170 mm regen te verwerken, terwijl er normaal in juni maar zo’n 65 mm valt. Een forse hoeveelheid dus! We hebben de nodige berichten ontvangen over omgevallen bomen, overlopende regenwaterbuffers, verstopte straatkolken en huisaansluitingen, natte kelders en modder op straat. Echter, al met al viel het aantal officiële meldingen gelukkig mee. Samen met het Waterschap Roer en Overmaas zijn we de diverse wateroverlastlocaties nog beter in kaart aan het brengen. Daar hebben we uw hulp bij nodig! Net als eind 2014, vragen wij u uw constateringen, foto’s en filmpjes van wateroverlast en -hinder door te sturen. Zo kunnen we werken aan concrete maatregelen om deze knelpunten, op termijn, in te perken. Graag vragen wij u uw (beeld)materiaal, met vermelding van adres en/of locatie van de overlast, te sturen naar info@schinnen.nl Bedankt!”

  • RSS