Herinrichting plein Oirsbeek en aanleg wadi (25-04-2017)

Plein Oirsbeek

De gemeente Schinnen gaat met een nieuwe opvangbuffer de waterhinder in Oirsbeek aanpakken. “Een efficiënte oplossing, waarbij water naar de grond zakt, in grind wordt opgevangen en vervolgens netjes wordt afgevoerd naar het grondwater,” vertelt wethouder Quadvlieg. Inwoners rondom het plein aan de Beukenberg en Grachtstraat staan positief tegenover de plannen, blijkt tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst op 19 april. Eind 2014 kampte Oirsbeek met fikse wateroverlast. De gemeente heeft in een eerste fase van het project gezorgd voor het aanleggen van een extra bufferriool, door de akker tegenover de Lindelaan heen, tussen Oirsbeek en Schinnen.

De opvangbuffer, een wadi, is een nieuw gemeentelijk (vervolg)project dat in het najaar van start gaat. De buffer wordt geïnstalleerd bij het plein tussen de Beukenberg en Grachtstraat in Oirsbeek. Dat betekent dat er onder het groen een ondergrondse constructie wordt gebouwd. Overtollig water moet binnen 24 uur worden afgevoerd. Met het maken van de wadi, wordt het plein ook heringericht. Het groen wordt verlaagd, er komt een aantal parkeerplaatsen en de bestaande bomen worden vervangen door nieuwe.

De gemeente adviseert burgers die zich zorgen maken over wateroverlast om ook zelf maatregelen te nemen. Mogelijke oplossingen zijn het aanschaffen van een regenton, het aanleggen van een vijver in de tuin en meer groen rondom het huis.

De waterbuffer zal in ieder geval zorgen voor minder waterhinder in Oirsbeek. De gemeente vindt het van belang om ook in de (nabije) toekomst de waterproblematiek aan te pakken. Daarnaast zijn er gesprekken met het Waterschap Limburg over mogelijke vervolgprojecten.

  • RSS