Gladheid bestrijding 2018-2019 (20-11-2018)

De winter staat weer voor de deur. De kans op gladheid neemt weer toe. Gladheid bestrijden we als gemeente door te strooien en/of sneeuw van de weg te schuiven. Hiervoor heeft de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week mensen en een hoop materieel klaar staan om uit te rukken als er gladheid wordt verwacht.

Bij plotselinge gladheid als gevolg van sneeuw, ijzel en optredende vorst wordt zo spoedig mogelijk door de gemeente gestart met gladheid bestrijding door middel van het strooien van wegenzout al dan niet in combinatie met toepassing van de sneeuwschuif.
Deze bestrijding vindt plaats op de belangrijkste wegen binnen de gemeente Schinnen, zoals verbindingswegen en (wijk-) ontsluitingswegen.

In het overzicht staan de wegen die in de urgentie 1 strooiroute zijn opgenomen vermeld.

  • RSS