Geen prut in de put (06-10-2017)

Geen prut in de put

Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Maar doordat er steeds vaker een hoop troep in de straatputten zit, kan dit regenwater niet goed worden afgevoerd. Met als gevolg: vies water dat over straat stroomt en onnodig hoge herstelkosten. Gooi dus geen frituurvet, verfresten, hondenpoepzakjes of andere prut in de straatputten!

De campagne geen Prut in de Put is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg. Kijk voor meer informatie op www.geenprutindeput.nl.

  • RSS