Geen gemeenteraadsverkiezingen, wel referendum (09-03-2018)

stembureau voor het referendum

Op 21 maart 2018 vinden de landelijke gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op die dag vindt er ook een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Omdat de gemeente Schinnen samen met Onderbanken en Nuth per 1 januari 2019 samen verder gaan als de nieuwe gemeente Beekdaelen, vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe raad van Beekdaelen later dit jaar plaats, namelijk op 21 november 2018.

Inwoners van de gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuih ontvangen dan ook geen  stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar wel een stempas voor het referendum.

Meer weten over het raadgevend referendum? Kijk op https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017

  • RSS