Euregionaal Project Senior Friendly Communities (09-06-2017)

Interreg

Schinnen wordt een seniorenvriendelijke gemeente! Via het project ‘Senior Friendly Communities' gaan we daaraan werken. Het accent ligt hierbij op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. 21 juni zal er een assessment zijn, waarin bekeken wordt waar Schinnen staat als het om deze thematiek gaat. Op basis daarvan krijgen we een advies dat aangeeft wat we kunnen doen om een seniorenvriendelijke gemeente te worden. 

Senior Friendly Communities

Live safely, enjoy life, stay involved

Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Dit is de kernboodschap van het project waaraan gemeente Schinnen, samen met Onderbanken en Nuth (en dus de toekomstige gemeente Beekdaelen), deelneemt. Hierin werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn.

Stichting euPrevent-EMR

Het project ‘Senior Friendly Communities’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van Stichting euPrevent-EMR. De Stichting euPrevent-EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

  • RSS