Dorpsontwikkelingsplannen in uitvoering (15-11-2016)

In gemeente Schinnen doen we het samen!

Op 7 november is de meerjarenbegroting voor 2017 en verder goedgekeurd door de gemeenteraad van Schinnen. Hiermee zijn gelden beschikbaar gesteld voor de verdere uitvoering van de Dorpsontwikkelingsplannen. Nieuwsgierig? De komende periode wordt u via het magazine RondomZes, Goed Nieuws en folders geïnformeerd over wat er al gerealiseerd is en wat we nog gaan doen.

  • RSS