Conferentie eenzaamheid (09-10-2018)

foto van conferentie eenzaamheid

Door een motie van de raad is voor de zomervakantie het thema 'eenzaamheid' door wethouder Jeannette Quadvlieg opgepakt.  Samen met Guus van Egdom (psycholoog), een vrijwillige kerngroep van bewoners en twee ambtenaren van het sociaal domein, is in en na de zomervakantie hard gewerkt om het thema 'eenzaamheid' vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in de conferentie die vrijdag 5 oktober is gehouden in Oirsbeek en waar tevens een coalitie tegen eenzaamheid is gevormd met de diverse stakeholders. Tijdens de conferentie werd Serge Sekhuis (journalist van Dagblad de Limburger) geïnterviewd door wethouder Quadvlieg. Serge heeft door heel Limburg eenzame mensen geïnterviewd voor de krant. Deze artikelen zijn gebundeld in een boekje (Schinnen in actie tegen eenzaamheid) dat na de conferentie aan alle gasten werd uitgereikt. Daarnaast hebben vrijwilligers van de filmacademie uit Amsterdam gefilmd.

Tijdens de conferentie konden de diverse organisaties hun eigen verhaal vertellen in relatie tot het thema 'eenzaamheid'. Tim Scheffer (kunstenaar) presenteerde een aantal ontwerpen en ideeën om door kunst eenzame mensen samen te brengen, deze waren fris en verrassend. Gastheer en mede organisator van de conferentie Guus van Egdom en de wethouder, zijn tevreden over de resultaten en de animo voor deze eerste conferentie die druk bezocht werd. De conferentie krijgt volgens hen ongetwijfeld een vervolg. 

  • RSS