Centrumplan Oirsbeek (13-11-2017)

Omwonenden

Op donderdag 2 november is in partycentrum de Oirsprong een terugkoppeling geweest over het centrumplan Oirsbeek. Samen met inwoners en ondernemers is het ontwerp gepresenteerd. Daarbij zijn bruikbare suggesties, aanvullingen en verbeterpunten besproken. Momenteel wordt er hard gewerkt om de input, daar waar mogelijk, te verwerken. De volgende stap is om het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vast te laten stellen. Daarna wordt bekeken in welke fases de uitvoering opgepakt kan worden. Eerst zal het plan gedetailleerder moeten worden uitgewerkt. Belanghebbenden zullen hiervoor te zijner tijd benaderd worden.

Na vaststelling zullen de documenten in te zien zijn via www.schinnen.nl

  • RSS