Burgerparticipatie in Dr. Poelsstraat Amstenrade (07-07-2017)

Werkgroep Dr. Poelsstraat

Wethouder Wolff heeft samen met de bewoners van de Dr. Poelsstraat in Amstenrade een eerste aanzet gegeven voor het nieuwe werken in de toekomstige gemeente Beekdaelen. De bewoners waren al een tijdje aan het wachten op een grote opknapbeurt van hun straat. Toen de raad besloot om de opknapbeurt versneld in gang te zetten, vond Wethouder Wolff dit een prima voorbeeldproject voor de toekomstige gemeente Beekdaelen.

Hij koos ervoor om samen met de inwoners in een werkgroep regelmatig te overleggen en de burger als participant te zien binnen dit project.

“Burgerparticipatie met een hoofdletter B” noemt wethouder Wolff deze vorm van samenwerking. Ook de betrokken burgers zijn erg tevreden over dit project. Zo zegt de heer Adriolo “dat er eindelijk eens echt naar de bewoners geluisterd is!”

De Dr. Poelsstraat werd afgelopen dinsdag feestelijk geopend. Na deze succesvolle samenwerking met bewoners en gemeente concludeert wethouder Wolff : " dit moeten we veel vaker doen, de burger ervaart nu dat bestuurders en ambtenaren van onze gemeente prima kunnen samenwerken. Burgers weten heel goed wat nodig is in hun dorp, het mee kunnen praten over een project is daarom essentieel voor een goed doordacht plan".

De gemeente Schinnen dankt alle betrokkenen en kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe gemeente Beekdaelen,  waar burgerparticipatie zeker een prominente plek zal innemen.

  • RSS