Boring voor aanleg meetpunt grondwater Hommerterweg (16-10-2018)

Vanaf 8 oktober 2018 wordt aan de Hommerterweg in Schinnen nieuw meetpunt aangelegd voor het controleren van het grondwater. Dat gebeurt in opdracht van de Provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Grondwaterpeil
In Limburg werd vanaf de Middeleeuwen steenkool gewonnen. Graven en werken op soms honderden meters diepte was alleen mogelijk als het waterpeil met pompen kunstmatig laag werd gehouden. Nadat de mijnbouw in Limburg en ook over de grens in Duitsland was gestopt, zijn deze pompen in 1994 uitgezet, zodat het waterpeil weer het oorspronkelijke niveau zou kunnen bereiken. Dat proces is nog steeds gaande: het water stijgt langzaam maar zeker. Uit onderzoeken blijkt dat het nog tussen de vijftien tot veertig jaar duurt voordat de waterhuishouding een definitief nieuw evenwicht heeft bereikt. De Provincie Limburg wil dit proces nauwgezet kunnen volgen en goed kunnen onderzoeken wat de invloed is op de bodem en op de kwaliteit van het grondwater.

Meetpunt in Schinnen
Er bestaat al een uitgebreid grondwatermeetnet, maar juist in de diepe steenkoollagen ontbreken nog meetpunten. Daarom wordt er nu op de Hommerterweg in Schinnen  met behulp van een compacte boorinstallatie een nieuwe peilput aangelegd, waarmee op grote diepte metingen kunnen worden verricht. De overlast van de werkzaamheden blijft tot een minimum beperkt. Heeft u desondanks klachten, vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder Roy de Haas van bureau Kragten, hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 22 44 91 04. De werkzaamheden zijn naar verwachting afgerond omstreeks 31 oktober a.s.

Wilt u meer weten over de mogelijke gevolgen van de vroegere steenkoolwinning in uw omgeving? U leest het op www.limburg.nl/infopuntmijnbouw.

  • RSS