Beekdaelenroute-Fietsstraat Heisterbrug (12-11-2018)

Onlangs is de Heisterbrug weer opengesteld voor verkeer. De Heisterbrug (buiten de bebouwde kom) is ingericht als fietsstraat en is één van de wegvakken die onderdeel uitmaakt van de Beekdaelenroute. Voor de realisatie, maar ook na de realisatie zijn er vragen gekomen over wat nu precies een fietsstraat is.

De fietsstraat is over het algemeen te herkennen aan borden met de tekst 'Fietsstraat - Auto te gast' (foto 1) en fietsstraatlogo’s (foto 2).

Foto 1.                                                 Foto 2.
 

Logo fietsstraat.jpg verkeersbord-l51-fietsstraat.jpg

                                                                                             

Door een straat als fietsstraat aan te merken, wil de gemeente Schinnen ervoor zorgen dat het autoverkeer op de plek afneemt. Daarnaast dwingt de inrichting van een fietsstraat de automobilist tot het verlagen van zijn snelheid.
Een fietsstraat is feitelijk een fietspad, maar dan wel eentje waarop ook gemotoriseerd (auto)verkeer is toegestaan. De positie van de auto is dan ook ondergeschikt aan die van de fiets. In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals aangegeven in die straat - hetzij met verkeersborden, hetzij met verkeerstekens op het wegdek. Volgens de wet mogen er maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen; dit geldt dus ook in een fietsstraat.

De fietsstraat op de Heisterbrug kenmerkt zich door een smalle asfaltloper met aan weerszijde een grasbetontegel. Fietsers bevinden zich op het asfalt en automobilisten maken bij tegengesteld verkeer gebruik van de graskanttegels. Dit discomfort moet de automobilist dwingen zijn gedrag aan te passen, passend bij dit verkeersbeeld.

  • RSS