Basisschool in actie tegen foutparkeerders! (08-09-2016)

Wethouder in actie

Op woensdag 7 september zijn leerlingen van basisschool St. Dionysius in Schinnen in actie gekomen tegen foutparkeerders rond hun school. Samen met politie, brandweer, leerkrachten en de gemeente hebben de kinderen op een enthousiaste en ludieke wijze de ouders/verzorgers met rode en blauwe kaarten beoordeeld op hun parkeergedrag. Parkeren in het daarvoor bestemde parkeervak leverde een groene kaart op. Foutparkeerders kregen een rode kaart overhandigd.

Het komt vaak voor dat ouders/verzorgers bij het brengen en halen van hun kinderen de auto buiten de parkeervakken plaatsen. Ook de uitgang van de brandweerkazerne wordt regelmatig geblokkeerd. Dit levert onduidelijke en soms zelfs gevaarlijke situaties op. Wethouder Wolff: "De veiligheid van de kinderen dient voorop te staan. Dit is helaas niet altijd meer het geval. We willen daarom met hulp van de leerlingen, de ouders bewust maken van de situatie en een dringend beroep op hen doen om hun medewerking te verlenen”. Daarnaast is er een aantal verkeersmaatregelen in de omgeving van de school genomen:

  • De vier brandweerparkeerplaatsen aan de voorzijde zijn openbaar toegankelijk, aan de zijde van de brandweer zijn voor het korps zes parkeerplaatsen gereserveerd.
  • Het plein voor de brandweer is een parkeerverbodszone: er mag alleen in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd worden. Dit wordt extra bekrachtigd door de aanwezige markering: uitrit brandweer, niet parkeren.
  • Leraren en schoolpersoneel parkeren hun eigen auto niet meer vlakbij de school, maar op buiten het gebied (in de buurt van het gemeenschapshuis Schinnen).

De ludieke actie was om iedereen bekend te maken met de gewijzigde maatregelen. Vanaf heden wordt er gehandhaafd.

Samen werken we aan een veilige verkeerssituatie bij de basisschool. 

  • RSS