Aanleg fietsstraat Heisterbrug (11-06-2018)

Maandag  18 juni 2018 starten de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de fietsstraat Heisterbrug (buiten de bebouwde kom). De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken (van 18 juni tot en met 20 juli). Gedurende de werkzaamheden zal er gebruik worden gemaakt van een verkeersomleiding. Kasteel Terborgh blijft in deze periode bereikbaar. De werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen, met name in de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming ,  hiervoor vragen we om uw begrip en medewerking. Heeft u vragen? Neem dan contact op met dhr. Hommes van  Beheer Openbare Ruimte gemeente Schinnen, T 14 046.

  • RSS