Aandacht voor kinderen in armoede (18-09-2017)

Overhandiging folder

Armoede komt helaas nog vaak voor en daar zijn kinderen dikwijls de dupe van. Vaak kunnen ze in tegenstelling tot leeftijdsgenootjes niet mee doen aan allerlei activiteiten, bijvoorbeeld  in school, de sportclub of de vereniging.

Gemeente Schinnen vindt het belangrijk dat alle kinderen mogen meedoen en werkt daarom samen met Stichting Leergeld. De stichting richt zich op ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen (minder dan 130% van de bijstandsnorm), die in de Gemeente Schinnen wonen en die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen door de overheid.

Omdat blijkt dat nog veel mensen niet bekend zijn met de mogelijkheden heeft gemeente Schinnen een folder laten ontwikkelen. Hierin staan de mogelijkheden en de te zetten stappen voor hulp benoemd. Het eerste exemplaar is officieel overhandigd door wethouder van der Broek en de heer Daniels aan Maarten Thomassen van het Kom en Zie Helpcenter. Daarnaast komt het foldermateriaal ook in scholen en bij verenigingen te liggen. Door informatie uit te delen, op plekken waar veel mensen van de doelgroep komen, vergroten we de bekendheid en kunnen we meer gezinnen en kinderen helpen.

Meer informatie kunt u vinden via www.leergeld.nl/westelijkmijnstreek U kunt ook contact opnemen via het zorgloket T: 14 046.

  • RSS