Millenniumgemeente

Logo millenniumgemeente

Gemeente Schinnen is Millenniumgemeente

Op de Millenniumtop van de Verenigde Naties in 2000 spraken wereldleiders af, om samen te vechten tegen armoede en te gaan voor duurzame ontwikkeling. Niet alleen in hun eigen land, maar voor de hele wereld. Ze stelden acht doelen vast, die in 2015 gerealiseerd moeten zijn:

1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen.

2. Alle jongens en meisjes gaan naar school.

3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten.

4. Kindersterfte neemt af.

5. De gezondheid van moeders verbetert.

6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria stopt.

7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.

8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Inmiddels zijn we vele jaren verder, maar de doelen zijn nog niet behaald.

Daarom wil de gemeente Schinnen zich inzetten om haar steentje bij te dragen. Sinds 2012 zijn we dan ook een millenniumgemeente en richten we ons met name op doelen 7 en 8: we willen meer mensen in een duurzaam milieu laten leven en daarnaast moet er meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp komen.

Samenwerking

Uiteraard staan de acht doelen niet los van elkaar: als één doel niet wordt bereikt, komen de andere ook in gevaar. Daarom bekijken we of er elementen uit de eerste 6 doelen over te nemen zijn. Ook onderzoeken we of hierbij regionale samenwerking mogelijk is. Op deze manier draagt Schinnen bij aan het halen van de Millenniumdoelen in 2015 en helpen we aan de realisatie van een betere wereld.