Duurzaamheid

Gemeente Schinnen heeft een Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017-2019 ontwikkeld om onze visie en strategie ten aanzien van duurzaamheid kenbaar te maken. We willen hiermee een overkoepelend kader stellen om de komende jaren te komen tot een duurzamere gemeente. Hierin nemen we mee wat we tot nu toe allemaal al hebben gedaan en doen.

  • Duurzaam Schinnen

  • Project Zorgeloos Zonnepanelen

    Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Gemeente Schinnen helpt bij de aanschaf en financiering!

  • Dubbel Duurzaam

    Gemeente Schinnen start in 2017, samen met de Natuur- en Milieufederatie Limburg, het project Dubbel Duurzaam. Doel is het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de particuliere woningvoorraad in Schinnen. Mensen moeten en willen immers langer in hun eigen woning blijven wonen.

  • Digitaal energieloket

    Bespaar Energie in LimburgWilt u meer informatie over zelf energie besparen en/of opwekken? Kijk dan eens op de website Bespaar Energie in Limburg. U kunt er ook terecht met vragen en wensen. Het doel is om inwoners te stimuleren te besparen en over te gaan tot het opwekken van duurzame energie.