Dorpsontwikkelingsplannen

De dorpontwikkelingsplannen van de gemeente Schinnen zijn voortgekomen uit de Strategische Visie. In deze visie staan onze ambities met betrekking tot de thema’s wonen, welzijn, ruimte, werken en samenleving en geeft aan waar we in 2020 willen staan.

De Strategische Visie is vervolgens uitgewerkt naar een concreet uitvoeringsprogramma voor de zes kernen van de gemeente: Schinnen, Oirsbeek, Amstenrade, Puth, Doenrade en Sweikhuizen. Elke kern heeft zijn eigen Dorpontwikkelingsplan. De plannen zijn te groot om in één document online te zetten. Daarom is het opgedeeld in losse PDF's. Via de volgende link kunt u de dorpontwikkelingsplannen downloaden.

Werkwijze

Voor de dorpontwikkelingsplannen zijn diverse sleutelfiguren uit alle kernen geïnterviewd. Ook hebben 6 bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Daarin werd gesproken over thema’s op het gebied van leefbaarheid, welzijn en zorg die men in de kernen belangrijk vindt. Daarnaast is een 'dorpsatelier' georganiseerd, waarin dieper op de materie is ingegaan.

In de volgende fase is alle verzamelde informatie geanalyseerd en gecategoriseerd naar de thema's die eerder in de dorpontwikkelingsvisie van december 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Zo is er kritisch gekeken naar de confrontatie tussen de denklijnen enerzijds en de input van burgers anderzijds.

Vervolgens was een concept dorpsontwikkelingsvisie opgesteld. Deze is voor het eerst besproken tijdens de bestuurdersdag van 25 oktober 2013. Op de bestuurdersdag zijn er door de gemeenteraad nog op- en aanmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen zijn verwerkt, waardoor we tot een uiteindelijke dorpontwikkelingsvisie zijn gekomen. De visies per thema in de dorpontwikkelingsvisie geven de richting aan die de gemeente in de toekomst wil nastreven. In de gemeenteraadsvergadering van mei 2014 is de definitieve dorpontwikkelingsvisie van de gemeente Schinnen vastgesteld.

In de periode mei 2014 t/m juli 2015 zijn de uitvoeringsplannen ontwikkeld. De komende tijd gaan wij deze daadwerkelijk realiseren. Dit wil zeggen dat wij samen met belanghebbenden aan de slag gaan om de leefbaarheid in de kernen te versterken.

Vragen?

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar dops@schinnen.nl. U kunt ook bellen met de heer Chris Duyzings via telefoonnummer 046 – 457 2832.