Dag Schinnen, Hallo Beekdaelen

Dag Schinnen, hallo BeekdaelenHet laatste jaar van gemeente Schinnen is aangebroken. Op 1 januari 2019 gaat zij samen met Nuth en Onderbanken verder als gemeente Beekdaelen, maar tot die tijd wordt er afscheid genomen.

37 jaar zal gemeente Schinnen straks hebben bestaan: vanaf de vorige herindeling in 1982 tot aan de volgende in 2019. Reden om bij dit laatste jaar stil te staan, samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, bestuurders en ambtenaren. In 2018 staan er in alle dorpen activiteiten gepland, waarbij steeds op een andere manier wordt teruggekeken op gemeente Schinnen. Er wordt aangesloten op reguliere activiteiten, maar er worden ook extra acties op touw gezet. Vanaf januari tot en met december en alles wat daar tussenin zit, om zo samen afscheid te nemen. De ene keer luchtig-ludiek van aard, de andere keer serieus-inhoudelijk. En dat allemaal onder de noemer ‘Dag Schinnen, hallo Beekdaelen’!

Burgemeester Frissen: “37 jaar laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Schinnen blijft weliswaar als dorp bestaan, net als de andere vijf kernen. En ook aan onze identiteit verandert niets, maar we sluiten wel een hoofdstuk af. Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan! Via dit afscheidsjaar willen we iedereen die zich heeft ingezet voor gemeente Schinnen bedanken!’