Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan worden de bestemmingen van gronden en percelen aangegeven. Hierin is vastgelegd welk doel een bepaald stuk grond of gebouw daarop heeft.

De raad van de gemeente Schinnen heeft twee bestemmingsplannen vastgesteld voor de hele gemeente: één bestemmingsplan voor alle woonkernen en één bestemmingsplan voor het buitengebied. U kunt alle plannen online inzien! Daarnaast kunt u ze bekijken op het gemeentehuis. Als u meer informatie wil, kunt u een afspraak maken.