Subsidie voor loskoppelen van regenwaterafvoer van het riool

logo van water in balans

Gemeente Schinnen en Waterschap Limburg stellen subsidie beschikbaar voor het loskoppelen van de regenwaterafvoer van het riool. Met deze regeling willen we voorkomen dat het riool te zeer overbelast wordt bij hoosbuien. Het is veel beter het overtollige regenwater op eigen terrein te laten infiltreren. Hiervoor zijn allerlei oplossingen denkbaar, variĆ«rend van bovengronds tot ondergronds. Voor elke vierkante meter terras- of dakoppervlak dat wordt afgekoppeld van het riool, stellen gemeente en waterschap ieder 5 euro ter beschikking, samen dus 10 euro.

Interesse?
Neem contact op met Herman Schoeren, T 14 046 of email h.schoeren@schinnen.nl

  • RSS