Raadscommissie

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is bepaald dat, na het proces van informatievergaring en informatie-uitwisseling, een raadscommissiebehandeling volgt ter voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenteraad. De controlecommissie en de beleidscommissie die er nog tijdens de vorige raadsperiode waren komen hiermee te vervallen. In de raadscommissie worden Inzichten en standpunten, op basis van de vergaarde informatie, uitgewisseld met het oog op advisering aan de gemeenteraad. De advisering richt zich daarbij op de vragen of een voorstel rijp is voor behandeling in de raad (is alle relevante informatie voorhanden) en of de politieke groeperingen positief of negatief staan tegenover een voorstel. De raadscommissie kan het voorstel vervolgens als hamerstuk of bespreekstuk aanmerken voor de gemeenteraad. Op basis van de voorliggende stukken, de aanvullend vergaarde informatie en uitwisseling van inzichten en standpunten, vormen de politieke groeperingen zich een voorlopige mening. De finale afweging vindt plaats door de besluitvorming in de gemeenteraad. 

Vergaderingen van de raadscommissie vinden in principe plaats op maandag met mogelijk een uitloop naar de dinsdag of donderdag. Het is de bedoeling dat per politieke groepering maximaal vier commissieleden van VG en CDA en maximaal drie commissieleden van VVD en PvdA per vergadering aanschuiven. Minimaal een zitplaats moet per fractie door een raadslid worden ingevuld. De andere zitplaatsen kunnen ook door burgerleden, niet zijnde raadsleden, worden ingevuld. Politieke groeperingen kunnen hiertoe een pool van maximaal 8 commissieleden, niet zijnde raadsleden, formeren. Per vergadering van de raadscommissie bepaalt elke fractie door welke burgerleden en of raadsleden zij zich laat vertegenwoordigen. Per vergadering mag door de commissieleden gewisseld worden. De agendapunten worden per portefeuillehouder behandeld. Ook per portefeuille mag er steeds gewisseld worden door de commissieleden. 

Hieronder kunt u zien welke burgerleden per fractie voor de Raadscommissies van advies inzetbaar zijn.

de heer P. Daniels

contactgegevens en taken de heer P. Daniels
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresDrossaertweide 13
6438 HS  Oirsbeek
E-mailadrespeter-daniels@live.nl
Politieke partijVernieuwingsgroep

mr. J.P.J. Hermans

contactgegevens en taken mr. J.P.J. Hermans
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresBoompjesweg 4
6438 BN  Oirsbeek
E-mailadresjpjhermans@home.nl
Politieke partijVernieuwingsgroep

de heer J.M.M.T. Giesen

contactgegevens en taken de heer J.M.M.T. Giesen
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresSecr. Fleischeuerstraat 27
6438 CC  Oirsbeek
E-mailadresjangiesen@home.nl
Politieke partijCDA

de heer M.P.F. Kil

contactgegevens en taken de heer M.P.F. Kil
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresSachariasstraat 23
6365 BT  Schinnen
E-mailadresmpfkil@gmail.com
Politieke partijCDA

de heer P.N.G. Schoonbrood

contactgegevens en taken de heer P.N.G. Schoonbrood
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresHeisterbrug 103
6365 CC  Schinnen
E-mailadrespierre.schoonbrood@rwth-aachen.de
Politieke partijCDA

Mw. K.A.J. Ubags

contactgegevens en taken Mw. K.A.J. Ubags
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresSteenstraat 24
6155 KH  Puth
E-mailadreskellyubags2@hotmail.com
Politieke partijCDA

de heer R.S.G. Broekmans

contactgegevens en taken de heer R.S.G. Broekmans
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresHoofdstraat 10
6436 CE  Amstenrade
E-mailadresinfo@rrdata.nl
Politieke partijVVD Schinnen

de heer C.M.L. Maussen

contactgegevens en taken de heer C.M.L. Maussen
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresKerkweg 119
6155 KL  Puth
E-mailadresmaussen@bedrijfsvitaliteit.nl
Politieke partijVVD Schinnen

de heer R.W.E. Smeets

contactgegevens en taken de heer R.W.E. Smeets
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresVonderstraat 18
6365 CR  Schinnen
E-mailadressmeets_remco@hotmail.com
Politieke partijVVD Schinnen

de heer L.M. Vervuurt

contactgegevens en taken de heer L.M. Vervuurt
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresOnderste Puth 41
6155 LP  Puth
E-mailadreslmvervuurt@home.nl
Politieke partijVVD Schinnen

Mw. Z. Schonewille

contactgegevens en taken Mw. Z. Schonewille
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresKasteelstraat 46
6436 EA  Amstenrade
E-mailadresschon249@planet.nl
Politieke partijPvdA

de heer M.J.H. Smeets

contactgegevens en taken de heer M.J.H. Smeets
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresDrossaertweide 35
6438 HS  Oirsbeek
E-mailadresjosmat.smeets@ziggo.nl
Politieke partijPvdA

de heer J.A.P. Kreukels

contactgegevens en taken de heer J.A.P. Kreukels
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresWarblingsstraat 5
6439 AX  Doenrade
E-mailadress.kreukels@home.nl
Politieke partijPvdA

de heer R.J.J.M. Meijers

contactgegevens en taken de heer R.J.J.M. Meijers
FunctieCommissielid, niet raadslid
AdresSachariasstraat 9
6365 BT  Schinnen
E-mailadresrene.meijers@home.nl
Politieke partijPvdA