Mediation

Uiteraard heeft gemeente Schinnen veel contact met burgers en bedrijven. Deze contacten verlopen doorgaans goed. Toch kan de complexe wet- en regelgeving ertoe leiden dat betrokken burgers en bedrijven zich belemmerd en soms niet gehoord voelen. Dit kan leiden tot frustratie en onmacht en verstoort de relatie tussen burger/bedrijf en gemeente.

Door het inzetten van mediationvaardigheden en hiermee te kiezen voor een persoonlijke aanpak proberen we conflicten op te lossen. We willen onderlinge relaties immers goed onderhouden en liever nog verbeteren. Lees er alles over!