Gemeenteraad

Van alle bestuursorganen in Nederland staat de gemeenteraad het dichtst bij de burger. Dat is ook in Schinnen zo. U, als burgers, kiest via directe verkiezingen de leden van de raad uit mensen uit uw eigen omgeving die zich daarvoor verkiesbaar hebben gesteld. De gemeenteraad van Schinnen heeft 15 leden. Voorzitter is de burgemeester.

De raadsleden vormen het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. De raad stelt de doelstellingen vast en controleert vervolgens of het college deze ook haalt. De gemeenteraad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Zo heeft de raad het recht om beleidsvoorstellen van het college te wijzigen, het recht om onderzoek te doen en het recht om een wethouder te ontslaan.

Zo zorgt de raad ervoor dat verschillende beleidsterreinen en regelingen een verantwoorde en wettelijke invulling krijgen, die helemaal past bij de Schinnense gemeenschap.

De raad wordt ondersteund door een griffier. De griffier helpt de gemeenteraad bij het vaststellen van de doelstellingen en het controleren van het college.

Op woensdag 19 maart 2014 vonden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De burgers van de gemeente Schinnen hebben voor de periode 2014 – 2018 hun raadsleden gekozen.
Op 27 maart 2014 zijn de leden van de gemeenteraad van Schinnen beëdigd.
De gemeenteraad bestaat uit de fracties van de Vernieuwingsgroep (6 leden), het CDA (5 leden), de VVD (2 leden) en de PvdA (2 leden).

Op initiatief van de grootste partij, de Vernieuwingsgroep, hebben in 2014 onderhandelingen plaats gevonden met alle andere partijen voor de vorming van een coalitie (een samenwerking van fracties in de raad). Er is een coalitie gevormd tussen de VG en het CDA, die voorstellen samen 4 parttime wethouders te benoemen. Een coalitievorming moet uiteindelijk worden vastgesteld in een openbare raadsvergadering. Deze extra raadsvergadering is gehouden op woensdag 30 april 2014. In deze vergadering is het Coalitieakkoord 2014-2018 aangeboden en vastgesteld. Vervolgens zijn de nieuwe wethouders benoemd te weten: de heren Hermans en Wolff (VG) en de heren van der Broek en Janssen (CDA).

Door het vertrek van wethouder Hermans begin oktober 2015, is door de gemeenteraad op 13 oktober 2015 in deze vacature als nieuwe wethouder benoemd mevrouw J. Quadvlieg - van Dam.

Met ingang van 17 september 2015 is door het vertrek van de heer B.H.M. Link ten gevolge van zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo, door de Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, de heer L.J.P.M. Frissen met ingang van 17 september 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Schinnen.

Door de benoeming van 3 raadsleden tot wethouder is op 30 april 2014 door de gemeenteraad besloten tot toelating van 3 nieuwe raadsleden en direct overgegaan tot beëdiging van de heren raadsleden Roberts (VG), Meens (CDA) en Hayen (CDA).

Door het vertrek van raadslid G.W.G. Roberts (VG) medio maart 2018, is per 22 maart 2018 in deze vacature raadslid J.P.J. Hermans benoemd.

De gemeenteraad is als volgt samengesteld: 

Burgemeester L.J.P.M. Frissen

Frissen
contactgegevens en taken Burgemeester L.J.P.M. Frissen
FunctieVoorzitter
E-mailadresl.frissen@schinnen.nl

de heer H.A.H. Schaffrath

Schaffrath
contactgegevens en taken de heer H.A.H. Schaffrath
FunctieFractievoorzitter
AdresBeijlkensweg 76
6438 KB  Oirsbeek
Telefoonnummer06-27821174
E-mailadreshugoschaffrath@home.nl
Politieke partijVernieuwingsgroep

mevrouw M.G.T. Thuis

Thuis
contactgegevens en taken mevrouw M.G.T. Thuis
FunctieRaadslid
AdresAchter den Hof 56
6436 EH  Amstenrade
Telefoonnummer046-4425967
E-mailadreshthuis@home.nl
Politieke partijVernieuwingsgroep

L.C.J. de Koster

de Koster
contactgegevens en taken L.C.J. de Koster
FunctieRaadslid
AdresDe leu 33
6438 KZ  Oirsbeek
E-mailadreslevin_koster93@hotmail.com
Politieke partijVernieuwingsgroep

J.M. Marissen

Marissen
contactgegevens en taken J.M. Marissen
FunctieRaadslid
AdresDe Kloes 1
6436 EV  Amstenrade
E-mailadresmarissenjohn@gmail.com
Politieke partijVernieuwingsgroep

mr. J.P.J. Hermans

Hermans
contactgegevens en taken mr. J.P.J. Hermans
FunctieRaadslid
AdresBoompjesweg 4
6438 BN  Oirsbeek
E-mailadresjpjhermans@home.nl
Politieke partijVernieuwingsgroep

P.J.G. Thijssen

Thijssen
contactgegevens en taken P.J.G. Thijssen
FunctieRaadslid
AdresVeldgaard 29
6436 EX  Amstenrade
E-mailadrespiair51@hotmail.com
Politieke partijVernieuwingsgroep

de heer M.M.J. Schevers

Schevers
contactgegevens en taken de heer M.M.J. Schevers
FunctieFractievoorzitter
AdresZwarte Graaf 4
6439 BB  Doenrade
Telefoonnummer046-4426092
E-mailadrestwanschevers@home.nl
Politieke partijCDA

de heer J.H.F. Franssen

Franssen
contactgegevens en taken de heer J.H.F. Franssen
FunctieRaadslid
AdresHegge 27
6365 EA  Schinnen
Telefoonnummer046-4434406
E-mailadresjhf.franssen@home.nl
Politieke partijCDA

A.M.H. de La Roij

de La Roij
contactgegevens en taken A.M.H. de La Roij
FunctieRaadslid
AdresKasteelstraat 51
6436 EC  Amstenrade
E-mailadresadelaroy14@gmail.com
Politieke partijCDA

W.P.A.M. Meens

Meens
contactgegevens en taken W.P.A.M. Meens
FunctieRaadslid
AdresRector Simonsstraat 10
6174 RK  Sweikhuizen
E-mailadreswim.meens@diginio.nl
Politieke partijCDA

L.M.H. Hayen

Hayen
contactgegevens en taken L.M.H. Hayen
FunctieRaadslid
AdresRomenkamp 25
6438 JE  Oirsbeek
E-mailadresloe_hayen@hotmail.com
Politieke partijCDA

de heer M.M.M.H. Heggen

Heggen
contactgegevens en taken de heer M.M.M.H. Heggen
FunctieFractievoorzitter
AdresAltaarstraat 3
6365 AH  Schinnen
Telefoonnummer06-47331965
E-mailadresb.heggen@vvdschinnen.nl
Politieke partijVVD Schinnen

de heer N.C.P. Meijers

Meijers
contactgegevens en taken de heer N.C.P. Meijers
FunctieRaadslid
AdresDobbelsteyn 5
6439 BM  Doenrade
Telefoonnummer046-4421165
E-mailadresn.meijers@vvdschinnen.nl
Politieke partijVVD Schinnen

de heer M.J.M.G. Renkens

Renkens
contactgegevens en taken de heer M.J.M.G. Renkens
FunctieFractievoorzitter
AdresKerkweg 52
6155 KN  Puth
Telefoonnummer046-4434186
E-mailadresjeu.renkens@home.nl
Politieke partijPvdA

de heer R.A.H.W. Proost

Proost
contactgegevens en taken de heer R.A.H.W. Proost
FunctieRaadslid
AdresMargrietstraat 47
6155 LA  Puth
Telefoonnummer046-4421053
E-mailadresRoy.proost@home.nl
Politieke partijPvdA

de heer W.A.J.M. Huisinga

Huisinga
contactgegevens en taken de heer W.A.J.M. Huisinga
FunctieRaadsgriffier
AdresBachstraat 44
6438 KM  Oirsbeek
Telefoonnummer046-4439212
E-mailadresw.huisinga@schinnen.nl