De organisatie van de gemeente Schinnen

Ongeveer 85 gemeenteambtenaren ondersteunen het college van B en W om het beleid uit te voeren. Zij bereiden de besluiten voor die het college en de gemeenteraad Organogram gemeentelijke organisatienemen en voeren deze vervolgens uit. De vele veranderingen in de samenleving hebben ertoe geleid dat in de tweede helft van 2015 besloten is om een herinrichting van de gemeentelijke organisatie door te voeren. Vanaf 1 januari 2016 is de organisatie verdeeld in een staf (advies en control) en twee sectoren (dienstverlening en ontwikkeling & beheer).

De gemeentesecretaris/algemeen directeur staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de organisatie. Daarnaast stuurt hij de staf advies & control aan en adviseert hij het college van B en W en de burgemeester. De sector dienstverlening en de sector ontwikkeling & beheer worden elk aangestuurd door een directeur, die samen met de gemeentesecretaris het directieteam vormen. Door de herinrichting kunnen we nog beter inspelen op de snel veranderende samenleving.