Verenigingen

Gemeente Schinnen kent een rijk verenigingsleven. In ieder kerkdorp zijn veel inwoners actief in sportverenigingen, koren, muziekgezelschappen, ouderenverenigingen, vrouwenverenigingen, schutterijen, buurtverenigingen of carnavalsverenigingen. Hiermee zorgen ze ervoor dat de sociale contacten in de kernen op peil blijven en dat de kernen hun identiteit behouden. Gemeente Schinnen vindt verenigingen dan ook van onschatbare waarde en wil hen graag steunen.

Subsidie

Subsidie