Inkoopvoorwaarden

Gemeente Schinnen spant zich voortdurend in voor (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt dit proces inzichtelijk en transparant gemaakt. Bekijk daarnaast de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Schinnen 2016.