Burgerinitiatieftafel

Aanvragen voor ondersteuning van burgerinitiatieven worden beoordeeld door de Transformatietafel. Die bestaat uit een gevarieerde groep enthousiaste inwoners uit onze gemeente. Zo betrekt Schinnen haar inwoners bij het beoordelen van burgerinitiatieven. De tafel toetst het ondersteuningsverzoek aan de uitgangspunten van de Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen. Over aanvragen tot € 10.000 kan de Transformatietafel zelfstandig beslissen.

Heeft u interesse om ook dele te nemen aan de Burgerinitiatieftafel? Dat kan! U kunt zich aanmelden bij mevr. Sylvia Frijns-Houben van de gemeente, tel. 046-4439239 of via s.houben@schinnen.nl.